นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อ.เมืองพังงา