นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ตรวจสถานที่อนุบาลต้นไม้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
2 10:00 - 00:00 - ประธานการตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านบางวัน ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี
3 14:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทับปุดก่อสร้างขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องทำงานปลัดจังหวัดพังงา
4 17:00 - 00:00 - ร่วมประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา