นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ตรวจสถานที่อนุบาลต้นไม้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
2 13:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงาน จัดทำจดหมายเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดพังงา ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา