นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : จุดตรวจอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรี
2 13:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา
3 17:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.เหล่ากาชาด จ.พังงา