นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ)
3 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา