นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 06:30 - 00:00 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา
3 09:00 - 00:00 หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมชุดที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : อ.กะปง และ อ.ท้ายเหมือง