นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา