นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:50 - 00:00 ประธานในพิธีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้า สนง.เทศบาลเมืองพังงา
2 18:50 - 00:00 ประธานพิธีสมโภชหลวงปู่ทวด ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณสวนกาญจนาภิเษก อ.เมืองพังงา