นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 กรรมการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนสายการท่องเที่ยวชุมชน บ้านท่าค่าย-บ้านอันเป้า
รายละเอียด : -
สถานที่ : เกาะยาวน้อย
2 14:30 - 00:00 - ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยของ ศปป.3 กอ.รมน.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา