นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง