นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมตรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนกะปงเยาววิทย์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนกะปงเยาววิทย์ อ.กะปง
2 19:30 - 00:00 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดานายพงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านเลขทื่ 309 ม.2 ซ.เจียรพันธุ์ 5 ตลาดบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี