นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 11:30 - 00:00 ร่วมตรวจพื้นที่สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ