นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดราษฎร์สโมสร ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง