นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการและค่าตอบแทนการใช้สถานที่ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา