นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดระเบียบบริเวณชายหาด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า