นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : บุหลันอันดา บาบ๋า รีสอร์ท