นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 07:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติงานการจัดวางยุทโธปกรณ์ (รถยนต์ที่ปลดประจำการ) โครงการ "พิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณอ่าวเขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า