นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ (แห่งใหม่)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา