นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 9
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงยิมอเนกประสงค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมและรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯไปประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโรงงานกำจัดขยะ บ้านท่าปากแหว่ง และการปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่สาธารณะชายหาดนาใต้ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา