นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 9
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงยิมอเนกประสงค์ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา
2 09:45 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาโรงงานกำจัดขยะบ้านท่าปากแหว่ง และการปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่สาธารณะชายหาดนาใต้ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลาง