นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมเตรียมการพิธีการจัดวางยุทโธปกรณ์ (รถยนต์ที่ปลดประจำการ) ในโครงการพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองส่วนหน้า โรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์สปา เขาหลัก