นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ลาพักผ่อน
รายละเอียด : -
สถานที่ : -