นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 8 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 20:30 - 00:00 ร่วมงานการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนต่อเติมมัสยิดบ้านบนทุ่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านบนทุ่ง ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา