นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 07:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการงานบุญสานรักษ์ สะพานวัฒนธรรมสองเมืองคุณธรรมชุมชนคนสารสิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสะพานสารสิน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
3 10:30 - 00:00 ประธานเปิดโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท่าเทียบเรือสุระกุล ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา