นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานในพิธีทบทวนคำปฏฺิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
2 16:00 - 00:00 -
รายละเอียด : -
สถานที่ : -