นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพังงา" ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ตะกั่วป่า