นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง
2 14:00 - 00:00 - ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง)