นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย(IMT-GT) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
2 14:00 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม 2560)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต