นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 14
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.เมืองพังงา
2 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา