นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 14
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.เมืองพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา