นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:29 - 00:00 ประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาการเปรียญวัดนิกรวราราม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
2 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การออกระเบียบมูลนิธิฯ"ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินมูลนิธิและการให้เงินรางวัลนักกีฬา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา