นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและให้คะแนนบูธการแสดงผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี