นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี