นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:48 - 00:00 ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด To BE NUMBER ONE พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องที่ 1 SAPPHIRE 201ฮอลล์ 9 ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี