นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เรื่อง สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กทม.
2 10:48 - 00:00 นำเสนอผลงานจังหวัด To BE NUMBER ONE พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องที่ 1 SAPPHIRE 201ฮอลล์ 9 ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี