นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมและร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานฯ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี To BE NUMBER ONE ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี