นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 05:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรม Inside OTOP Thailand 4.0 สัญจร @ บ้านโคกไคร หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา