นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้พระนวกะภูมิจังหวัดพังงา ประจำปี 2560 และถวายการต้อนรับ เจ้าคณะภาค 17
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดหลักแก่น ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิด "โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สระเก็บน้ำบ้านเขากล้วย ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง