นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ รร.ท วินโลตัส อำเภอเมืองฯจ.นครศรีธรรมราช