นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปาริฉัตร