นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ จ่าจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี