นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และภาคใต้ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมืองฯจังหวัดนครศรีธรรมราช