นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา