นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมต้อนรับพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในการเดินทางมาเป็นประธานหล่อพระประธานศรีอริยเมตไตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักสงฆ์แสงทอง ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี