นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. ในหัวข้อเรื่อง "ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี