นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา