นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานในพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง
2 10:00 - 00:00 วิทยากรบรรยายให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ตรวจคนเข้าเมืองพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมหารือ กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
4 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังใหม่)
5 18:30 - 00:00 ร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่พังงา ปีบริหาร 2560-2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ รร.บ่อแสนวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปา อ.ทับปุด