นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
2 18:30 - 00:00 ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง