นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีปลงผมนาค เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา
2 11:00 - 00:00 ร่วมถ่ายทำสกุ๊ปร้านอาหาร "หนูณิชย์ติดดาว" จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ร้านขนมจีนบางกัน อ.เมืองพังงา
3 19:30 - 00:00 ประธานพิธีสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา