นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดชนาธิการาม ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมหารือการปรับพื้นที่ถมดินปรับภูมิทัศน์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา